Pertama : BAIK AKKHLAQ NYA.

Baginda Rasulullah SAW bersabda : "Tidak ada satu pun amal yang lebih berat dari AKHLAQ YANG BAIK dalam timbangan di Akhirat kelak." - (H.R. Al-Hakim dan Imam At-Turmudzi).

Kedua : SELAWAT KE ATAS BAGINDA.

Baginda Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya SELAWAT ke atas Nabi SAW termasuk yang memberatkan timbangan." - (H.R. Al-Hakim dan Imam At-Turmudzi).

Ketiga : UCAPAN ALHAMDULILLAH.

Baginda Rasulullah SAW bersabda : "Ucapan ALHAMDULILLAH memenuhi timbangan (Mizan)." - (H.R. Imam Muslim).

Keempat : KALIMAT LAA ILAHA ILLALLAH.

Baginda Rasulullah SAW bersabda : "Kalau sekiranya tujuh petala langit dan bumi dan segala isi nya di letakkan pada satu piring timbangan sedang LAA ILAHA ILLALLAH di letakkan pada sebelah lain nescaya kalimat tauhid itu akan melebihi berat langit dan bumi." - (H.R.Imam Ahmad).

Kelima : TASBIH SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI. SUBHANALLAHIL AZHIIM.

Baginda Rasulullah SAW bersabda : "Dua kalimat ringan pada lisan berat pada timbangan dan menimbulkan cinta kepada Tuhan ia itu : SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI SUBHANALLAHIL AZHIIM." - (H.R.Imam Bukhari). 

#sharing