Zikir pilihan yang sering diamalkan oleh umat Islam termasuk ; 

12 zikir pilihan yang mudah diamalkan.
12 zikir pilihan yang mudah diamalkan. 

"Subhanallah" (Maha Suci Allah) 

"Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 

"Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) 

"La ilaha illallah" (Tiada Tuhan selain Allah)

"Astaghfirullah" (Aku memohon ampun kepada Allah) 

"La hawla wala quwwata illa billah" (Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)

"Hasbiyallahu la ilaha illa huwa" (Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia) 

"Subhanallahi wa bihamdihi" (Maha Suci Allah, aku memujiNya) 

"Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil 'Azim" (Maha Suci Allah, aku memujiNya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung) 

"Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar" (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar) 

"La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'ala kulli shay'in Qadir" (Tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan bagiNya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).