Ini ada 5 contoh zikir yang boleh kita amalkan.

Pertama, berzikir dengan lafaz, “Laa Ilaaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Wa Huwa Alaa Kulli Syaiin Qadir,” sebanyak 100 kali dalam sehari.

“Barangsiapa yang mengucapkan, ‘Laa ilaaha ulallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa alaa kulli syaiin qadir,' sebanyak seratus kali dalam sehari, maka pahala yang ia dapatkan sama saja dengan memerdekakan sepuluh orang budak, serta ditulis untuknya seratus kebaikan dan dihapuskan darinya seratus kejelekan. Dan bacaan itu menjadi pelindungnya dari godaan syaitan di hari itu sampai petang dan tak seorang pun melakukan amalan yang lebih baik daripada yang telah ia lakukan kecuali seseorang yang membaca lebih banyak darinya.”

Kedua, membaca subhanallah wa bihamdihi setiap hari sebanyak 100 kali.

“Dan, barang siapa yang membaca subhanallah wabihamdihi setiap hari sebanyak 100 kali, maka baginya akan dihapuskan segala dosa walaupun dosanya itu laksana buih di lautan.'' (Muttafaq alaih).

Ketiga, ucapkan laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

"Tidakkah kamu mau aku tunjuki salah satu harta simpanan di surga? Laa haula wa laa quwwata illaa billaah.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Keempat, beristighfar. 

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya benar-benar terhalang atas hatiku dan sungguh aku benar-benar beristighfar kepada Allah di dalam sehari sebanyak 100 kali.” (HR Muslim).

Kelima, berzikir dengan lafal, subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. 

Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari.” (HR. Muslim).

Kelebihan Zikir;

  • Zikir menjauhkan syaitan dan menghancurkan kekuatannya.
  • Zikir menjauhkan dukacita daripada hati manusia.
  • Zikir menguatkan badan dan menggembirakan hati.
  • Zikir mendatangkan rezeki yang mencurah-curah.

Selamat beramal. InshaAllah. 

Kredit : To Owner